Công trình Biệt thự ở Củ Chi

0
1739

Công trình Biệt thự ở Củ Chi với khối nhà vây xung quanh bởi khu sân rộng rãi.

Công trình Biệt thự ở Củ Chi cũng được chủ ý bố trí theo lối kiến trúc nhà ở ba gian truyền thống, với các hình thức cột mái mô phỏng kết cấu nhà Rường.

Tổng thể Công trình Biệt thự ở Củ Chi được bố trí hài hòa với vườn cây cảnh xung quanh và một hồ bán nguyệt lớn với chủ ý sắp xếp công trình hòa lẫn vào màu xanh thiên nhiên.

Tư vấn thiết kế và thi công: Mr Tiến

Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi
Công trình Biệt thự ở Củ Chi

BÌNH LUẬN